בקשות מיוחדות - תעודה 2024

במסגרת מסלול זה תקיים הקרן דיון מזורז לבחינת השקעה בהשלמת הפקה של פרויקטים תיעודיים ארוכים (45 דק' ומעלה) וקצרים (15–30 דק') הנמצאים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה כאשר יש להם מועד הקרנה ו/או מועד שידור סופי.

הדיון המזורז כפוף לאישור הקרן את הבקשה המיוחדת, אין בביצוע הגשה התחייבות הקרן לדיון מזורז.


דגשים ותנאי סף:

- מועד הקרנה ו/או מועד שידור סופי לפחות חודש ממועד הגשה, ולא מאוחר יותר מ-3 חודשים מתאריך ההגשה לקרן.

- הפרויקט נתמך על-ידי גוף שידור, ו/או התקבל להקרנה בפסטיבל קולנוע בינלאומי מוכר בקטגוריית A או B ופסטיבל בארץ ששנת פעילותו עולה על 3 שנים.

- לא ניתן להגיש פרויקטים שהוגשו במקביל למועדים אחרים בקרן בכל תחומי ההגשות.

- לא ניתן להגיש סרטים סגורים שהוקרנו בהקרנות ציבוריות.

- תיק השלמה מלא על-פי דרישות ההגשה של כל מסלול.

- הגשות יתקבלו בהתאם לתנאי הסף והוראות ההגשה בלבד, במידה שלא יוגשו כנדרש - ייפסלו ולא ייבחנו במועד.

- יש לקרוא את הוראות ההגשה ונהלי הקרן לפני שליחת טופס ההגשה.

----------------------------------------------------------------------

תעודה

01
פרטי ההצעה
02
פרטי ההפקה
03
קבצי ההגשה
04
קישורים להגשה
05
הצהרות המגישים/ות
06
סיום הגשה

* מסלול

 

* ז'אנר

 

* שם הפרויקט

* תקציר הפרויקט

עד 100 מילים

* נושא הפרויקט

ניתן לבחור עד שלושה נושאים












 

* מס' ימי צילום

* מס' ימי עריכה

* אורך מתוכנן  

* מועד סיום מתוכנן

* מועד שידור / הקרנה

* גוף שידור / פסטיבל

סטטוס הפרויקט  

* תקציב הפרויקט בש"ח

פירוט תמיכות קיימות (כולל גופי שידור)  

שם
סכום

גוף שידור

שם
סכום

קרן ראשונה

שם
סכום

קרן שנייה

שם
סכום

מקור נוסף ראשון

שם
סכום

מקור נוסף שני

שם
סכום

מקור נוסף שלישי

שם
סכום

מקורות בחו"ל

שם
סכום

סך כל ההשקעות המובטחות

  • כדי לשמור את הטופס במהלך מילויו, לפני שליחה והגשה סופית, יש לעבור לעמוד השני של הטופס, להעתיק את שורת הכתובת מהדפדפן ולשמור במסמך אצלכם.
    בפתיחת הקישור שנשמר תוכלו לחזור לטופס להמשך מילויו ועריכה.
  • שימו לב: כי לאחר השליחה, לא יהיה ניתן לשנות. כמו-כן אם לא בוצעה שליחה של הטופס לפני סגירת המועד ההגשה לא תתקבל במועד.
  • במידה שנתקלתם בבעיה טכנית במילוי טופס ההגשה, אנא פנו אלינו במייל [email protected] וציינו את הבעיה שנתקלתם בה.