פרס הקולנוע השנתי וייל בלוך - פרויקטים תיעודיים

-------------------------------------------------------------------------

ההגשה תתקבל לבחינה במועד בכפוף לתנאי הסף והוראות ההגשה בלבד.

יש לקרוא את נהלי הקרן לפני שליחת טופס ההגשה.

-------------------------------------------------------------------------

יוצרי/ות קולנוע מוזמנים/ות להגיש בטופס המקוון בהתאם להוראות ההגשה:

·                  סינופסיס – עד עמוד וללא שמות היוצרים - בעברית ובאנגלית

·                  הצהרת כוונות – עד עמוד וללא שמות היוצרים - בעברית ובאנגלית

·                  חומר מצולם – ראף-קאט מלא או אסמבלי באורך שעה וחצי לכל היותר וללא שמות היוצרים

·                  ביוגרפיה מקצועית של היוצרים – עד עמוד כ"א - בעברית ובאנגלית (לא מועבר ללקטורים)

-------------------------------------------------------------------------

להגשת פרויקטים עלילתיים יש לעבור לעמוד פרס וייל בלוך

-------------------------------------------------------------------------

תעודה

01
פרטי ההצעה
02
פרטי ההפקה
03
קבצי ההגשה
04
קישורים להגשה
05
הצהרות המגישים/ות
06
סיום הגשה

* מסלול

 

* ז'אנר

 

* שם הפרויקט

* תקציר הפרויקט

עד 100 מילים

* נושא הפרויקט

ניתן לבחור עד שלושה נושאים
 

* מס' ימי צילום

* מס' ימי עריכה

* אורך מתוכנן

* מועד סיום מתוכנן

גוף שידור / פסטיבל

* תקציב הפרויקט בש"ח

תמיכה ממקורות נוספים

שם
סכום

גוף שידור

שם
סכום

קרן ראשונה

שם
סכום

קרן שנייה

שם
סכום

מקור נוסף ראשון

שם
סכום

מקור נוסף שני

שם
סכום

מקור נוסף שלישי

שם
סכום

מקורות בחו"ל

שם
סכום

* סך כל ההשקעות המובטחות

  • כדי לשמור את הטופס במהלך מילויו, לפני שליחה והגשה סופית, ניתן להעתיק את שורת הכתובת של העמוד ולחזור לנקודה שבה הפסקת למלא את הטופס ולעדכן אותו.
  • שימו לב: כי לאחר השליחה, לא יהיה ניתן לשנות. כמו-כן אם לא בוצעה שליחה של הטופס לפני סגירת המועד ההגשה לא תתקבל במועד.
  • במידה שנתקלתם בבעיה טכנית במילוי טופס ההגשה, אנא פנו אלינו במייל [email protected] וציינו את הבעיה שנתקלתם בה.